Archiwum autora: Justyna Zandberg-Malec

Gwarancja gwarancji nierówna

Gwarancja bankowa, choć jest powszechnie stosowaną formą zabezpieczenia wierzytelności, stanowi jedną z najbardziej dyskusyjnych instytucji w prawie polskim. W sytuacji spornej trzeba więc wnikliwie przeanalizować ustanawiające ją dokumenty.

Niesłusznych oskarżeń nie sposób uniknąć, ale powinna być możliwość uzyskania odszkodowania

Prawdziwym problemem jest wieloletnie trwanie w stanie niesłusznego oskarżenia oraz brak odpowiedzialności funkcjonariuszy państwowych, którzy się do niego przyczynili – mówili uczestnicy seminarium w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie mogą abstrahować od stanu finansów państwa

9 kwietnia 2013 roku odbyło się zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w trakcie którego podsumowano istotne problemy wynikające z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku.

Czemu kilometr autostrady w Polsce kosztuje niemal tyle samo co w Niemczech?

Zła organizacja produkcji, przyjmowanie za dobrą monetę rażąco niskich cen ofertowych, stosowanie wynagrodzeń ryczałtowych i nieadekwatnie wysokie kary umowne są zabójcze dla sektora infrastruktury w Polsce.

Wardyński+ Pierwsza polskojęzyczna aplikacja o tematyce prawnej na iPada już w App Store

Od 19 marca br. w App Store dostępna jest nieodpłatnie aplikacja Wardyński+, powstała z myślą o osobach, którym zależy na mobilnym dostępie do najświeższych informacji prawno-gospodarczych.

Decyzje rządowo-kościelnych komisji regulacyjnych jednak zaskarżalne?

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwrotu majątku osobom kościelnym oraz gminom żydowskim może wprowadzić spore zamieszanie w dotychczas jednolitym orzecznictwie.