Archiwum autora: Justyna Zandberg-Malec

Bezprawne ograniczenie korzystania z nieruchomości

Urzędnicy, zwracając znacjonalizowane grunty, mają tendencję do przesądzania decyzją administracyjną kwestii, które mogą być regulowane wyłącznie na drodze cywilnoprawnej i powinny być rezultatem uzgodnień między stronami.

Decyzja zwrotowa nie może zawierać nakazu zabudowy nieruchomości

Pierwsze decyzje zwrotowe w Warszawie, wydawane w drugiej połowie lat 90., często uzależniały zawarcie umowy notarialnej od spełnienia określonych warunków. Niektóre z tych warunków nie miały podstawy prawnej i mogą dziś zostać unieważnione.

Doraźne rozwiązania mogą przynieść więcej szkód niż pożytku

Chcąc ocalić miejskie grunty przed reprywatyzacją, Rada m.st. Warszawy zamierza uchwalać doraźnie tzw. mikroplany zagospodarowania przestrzennego. Takie działania mogą jednak okazać się bardzo szkodliwe dla miejskich finansów.

Opłaty pobierane przez parabanki pod lupą UOKiK

Urząd skontrolował wzorce umowne 30 firm pożyczkowych. We wszystkich znalazł nieprawidłowości. Połowa firm podawała zaniżoną wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO). Wobec wszystkich skontrolowanych wszczęto postępowania.

Konferencja „2013 Lex Mundi Environmental Practice Group Global Meeting” w Amsterdamie, 8 maja 2013

W siedzibie kancelarii Houthoff Buruma w Amsterdamie odbyło się coroczne spotkanie prawników zajmujących się prawem ochrony środowiska, zrzeszonych w ramach organizacji Lex Mundi.

Wokół transakcji spółek giełdowych

W transakcjach fuzji i przejęć, których stroną kupującą, sprzedającą albo przedmiotem są spółki giełdowe, należy zwrócić uwagę na nieco więcej aspektów niż w przypadku transakcji, w których nie biorą udziału spółki publiczne.