Archiwum autora: Janusz Tomczak

Dlaczego sąd karny jest lepszy od sądu administracyjnego

Po raz kolejny rozpoczyna się dyskusja nad deregulacją działalności gospodarczej. Jednym z jej wątków jest kwestia wyeliminowania z ustawodawstwa szeregu przepisów, które przewidują sankcje karne za czyny zabronione.

Kiedy trzeba zastąpić prokuratora…

Uwagi o postępowaniu z subsydiarnego aktu oskarżenia

Świąteczny wymiar sprawiedliwości

Czasem wigilijna atmosfera udziela się także zwaśnionym stronom.

Aplikant równy adwokatowi

Oświadczenie aplikanta upoważnionego przez adwokata do zastępowania go w sprawie karnej ma moc oświadczenia obrońcy.

Dominika Stępińska-Duch i Janusz Tomczak: Czy uczciwy przedsiębiorca powinien zasięgać porady u karnisty?

Rozmowa z Dominiką Stępińską-Duch i Januszem Tomczakiem, adwokatami z Praktyki Prawa Karnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Opłakane skutki zabawy w szeryfa

Przedsiębiorca nie powinien wyręczać organów ścigania. Warto za to położyć większy nacisk na zapobieganie nieprawidłowościom oraz kontrolę pracowników i procesu produkcyjnego.