Archiwum autora: Janusz Tomczak

Czy oskarżyciel subsydiarny może stanowić alternatywę dla organów ścigania?

Dwukrotne umorzenie sprawy lub odmowa wszczęcia śledztwa jeszcze nie przesądza sprawy. Pokrzywdzony może wówczas wystąpić z tzw. subsydiarnym aktem oskarżenia. Liczba takich aktów oskarżenia rośnie, co nie uszło uwadze prokuratora generalnego.

Jeszcze raz o sprawozdaniach finansowych

Gwałtownie rośnie liczba postępowań karnych związanych z niezłożeniem lub niesporządzeniem sprawozdania finansowego.

Czy odpowiedzialność osób prawnych za korupcję zmierza w złym kierunku?

Janusz Tomczak, adwokat odpowiedzialny za Zespół Praktyki Karnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy, dla TalklawGlobal™ o różnicach w polskim i brytyjskim prawie antykorupcyjnym.

Czy wypadek przy pracy to efekt przestępstwa?

Wskutek wypadku przy pracy pracownik często doznaje ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo wręcz traci życie. Czy to wystarczy, żeby pociągnąć kogoś do odpowiedzialności karnej? A jeśli tak, to kogo?

Czy polscy przedsiębiorcy eksportują korupcję?

Uwagi do raportu Transparency International: „Exporting corruption? Country enforcement of the OECD anti-bribery convention progress report 2012”.

Sprzedaż nieruchomości zagrożonej zajęciem

Udaremniać wykonanie orzeczenia sądu można nawet wtedy, gdy orzeczenie to jeszcze nie istnieje.