Archiwum autora: Jacek Czarnecki

Nowe rozporządzenie unijne w sprawie interchange

8 czerwca 2015 r. wszedł w życie nowy akt prawny ważny dla rynku płatności bezgotówkowych.

Banki centralne i rządy znów o regulacji Bitcoina

Czołowe publiczne instytucje finansowe świata w dalszym ciągu zastanawiają się nad uregulowaniem cyfrowych walut.

Co robot robi z zebranymi danymi?

Roboty nowej generacji gromadzą ogromne zbiory danych osobowych, które mogą mieć setki zastosowań. Samodzielność robotów w tym zakresie budzi sporo kontrowersji prawnych, związanych między innymi z prawem do prywatności. Przyszłe regulacje ochrony danych osobowych będą musiały uwzględniać te kwestie.

Nowe i planowane regulacje crowdfundingu inwestycyjnego

O nowych przepisach i interpretacjach, które w najbliższym czasie mogą wpłynąć na modele biznesowe crowdfundingu udziałowego i pożyczkowego.

Obowiązki dostawców sklepów z aplikacjami w związku z ochroną prywatności użytkowników

Regulatorzy ochrony prywatności dają wskazówki na temat zasad obowiązujących dostawców app marketplaces.

Nowe zasady komercjalizacji badań naukowych

1 października 2014 r. weszły w życie zmiany w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym. Wśród szeregu istotnych modyfikacji obecnego modelu funkcjonowania uczelni znalazły się nowe zasady komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz związanego z nimi know-how.