Archiwum autora: Jacek Bondarewski

Dostęp do informacji o spółce kapitałowej

Jeszcze nie wspólnik, a już nie osoba postronna. Problematyka dostępu do informacji o spółce kapitałowej na etapie pośrednim, czyli po podpisaniu dokumentów transakcyjnych a przed faktycznym zakończeniem (zamknięciem) transakcji.

Kiedy spółka nie zapłaci swojemu wspólnikowi

Ryzyka związane z otrzymywaniem przez wspólników spółki z o.o. wypłat z majątku spółki potrzebnego na pokrycie kapitału zakładowego.

Prawo indywidualnej kontroli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wspólnika

Wspólnicy mogą czerpać wiedzę o działalności spółki nie tylko z rocznego sprawozdania finansowego spółki czy sprawozdania zarządu. Mogą sami przeglądać księgi i dokumenty spółki, korzystając przy tym z pomocy osób mających wiedzę ekspercką.

Skutki zaniechania zawiadomienia spółki o zbyciu udziałów

Zaniedbanie tej niepozornej formalności może być powodem wadliwości działania organów spółki także wiele lat po dokonaniu zmiany wspólników.

W jakich sytuacjach obowiązuje zakaz zwrotu wkładów na rzecz wspólników

Zakaz dokonywania wypłat z majątku spółki zależy od stopnia pokrycia kapitału zakładowego, a nie od zapisów bilansowych dokonywanych operacji.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Jeżeli działalność gospodarcza przestała przynosić spodziewane korzyści, zamiast ją kończyć, można ją na pewien czas zawiesić. Jak to zrobić skutecznie i zgodnie z prawem?