Archiwum autora: Izabela Zielińska-Barłożek

Jedna szkoda, osiem ustaw

Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego to stały problem w toku transakcji obejmujących nieruchomości, szczególnie przemysłowe. Tymczasem ustalenie prawnych konsekwencji zanieczyszczenia jest nie lada wyzwaniem.

Sankcje finansowe w prawie ochrony środowiska

Administracyjne kary pieniężne i opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska są coraz popularniejszym środkiem sankcyjnym, konsekwentnie wprowadzanym przez ustawodawcę do przepisów poświęconych ochronie środowiska.

Korzystne zmiany w systemie odpowiedzialności za zanieczyszczenie gleby?

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (projekt z 4 kwietnia 2012 roku).

Rewolucja w parkach narodowych

Weszły w życie zmiany organizacyjne i nowe zasady finansowania parków narodowych.

Izabela Zielińska-Barłożek: Liczba spraw sądowych na tle przepisów prawa ochrony środowiska może wzrosnąć

Rozmowa z Izabelą Zielińską-Barłożek, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy kierującym Zespołem Prawa Ochrony Środowiska, o odpowiedzialności prawnej za zmiany klimatu.

Prawo dostępu do informacji publicznej zostanie poważnie ograniczone

Czy ograniczenia w udostępnianiu informacji wprowadzone wrześniową nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej są zgodne z Konstytucją?