Archiwum autora: Izabela Zielińska-Barłożek

Czy od 15 marca przynajmniej jeden członek zarządu musi mieć PESEL?

Wątpliwości na gruncie znowelizowanej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ważne zmiany dotyczące prokury łącznej

Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła nowe rodzaje prokury, ale zarazem wywołała wątpliwości co do zakresu umocowania udzielonych przed jej wejściem w życie prokur łącznych.

Ważność tytułu do udziałów aktualnego wspólnika spółki

Uwagi na temat konsekwencji niedochowania wymaganej formy zbycia tytułu do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz możliwości naprawienia takiej wady.

Istotne zmiany reżimów odpowiedzialności za szkody w środowisku

Przy okazji wdrożenia dyrektywy IED ustawodawca zdecydował się wprowadzić bardzo istotne zmiany przepisów o odpowiedzialności za zanieczyszczenie. To jednak nie wszystkie nowości, których możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach i latach.

Jedna szkoda, osiem ustaw

Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego to stały problem w toku transakcji obejmujących nieruchomości, szczególnie przemysłowe. Tymczasem ustalenie prawnych konsekwencji zanieczyszczenia jest nie lada wyzwaniem.

Sankcje finansowe w prawie ochrony środowiska

Administracyjne kary pieniężne i opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska są coraz popularniejszym środkiem sankcyjnym, konsekwentnie wprowadzanym przez ustawodawcę do przepisów poświęconych ochronie środowiska.