Archiwum autora: Harald Marschner

Najtrudniej w Liechtensteinie

Stwierdzenie wykonalności polskich orzeczeń pochodzących z sądów powszechnych bądź polubownych w sprawach cywilnych i handlowych w państwach obszaru niemieckojęzycznego.

Wykonanie orzeczenia sądu rosyjskiego na terytorium Polski

Rosyjskim odpowiednikiem nadania klauzuli wykonalności jest wystawienie przez sąd certyfikatu wykonawczego («исполнительный лист»), nieznanego w polskim systemie prawnym. Czy jest on potrzebny, żeby uzyskać wykonanie orzeczenia w Polsce?

Wątpliwości na korzyść strony – również w postępowaniu administracyjnym

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza dwie nowe zasady – rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony (art. 7a k.p.a.) oraz współdziałania organów administracji publicznej (art. 7b k.p.a.)

Orzeczenia sądów chińskich coraz częstsze w sporach transgranicznych

Ponieważ Chińska Republika Ludowa staje się coraz mocniejszym partnerem handlowym na scenie międzynarodowej, nie dziwi fakt, że orzeczenia sądów chińskich są coraz częściej wydawane w sporach wynikających ze współpracy handlowej z kontrahentami chińskimi. Zjawisko to będzie miało coraz większe znaczenie dla prawników w Europie.

Czy postępowanie o zabezpieczenie dowodów może przerwać bieg przedawnienia

Na tak postawione pytanie można udzielić odpowiedzi dopiero po ustaleniu, jakie prawo materialne stosuje się w danej sprawie. Kwestia ta jest więc szczególnie istotna przy sporach transgranicznych.

Kiedy pismo jest prawidłowo doręczone

Krótko o problemach z doręczeniami przy stwierdzaniu wykonalności w Polsce tytułu zagranicznego będącego wyrokiem zaocznym.