Archiwum autora: Ewa Górnisiewicz

Jak używać znaku towarowego, by go nie stracić

Tylko rzeczywiste używanie znaku towarowego umożliwia pełnienie przez znak jego podstawowej funkcji polegającej na wskazywaniu pochodzenia towarów i usług nim opatrzonych.

Prawa własności intelektualnej – krótki przewodnik

Otaczają nas zmaterializowane rezultaty twórczości artystycznej, naukowej czy wynalazczej, do których prawa podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta rekompensuje uprawnionemu włożony trud, a w efekcie stymuluje rozwój kulturowy i gospodarczy.

Głośnik to nie znak towarowy

Sąd odmówił rejestracji kształtu głośnika jako przestrzennego znaku towarowego dla urządzeń do odbioru sygnałów dźwiękowych, głośników i mebli hi-fi, gdyż kształt ten decyduje o znacznym zwiększeniu wartości takiego towaru.

Spór o oznaczenia towarów – od kiedy znak towarowy musi być używany?

Sąd (dawny Sąd Pierwszej Instancji) wypowiedział się na temat tzw. rzeczywistego używania znaku towarowego w sytuacji, kiedy przepisy krajowe są odmienne niż regulacja zawarta w prawie wspólnotowym.

1001 problemów z rejestracją znaków towarowych składających się tylko z cyfr

Trybunał Sprawiedliwości odmówił rejestracji słownego znaku towarowego 1000 z powodu jego opisowego charakteru.

Głównie papierosy, ale coraz więcej biżuterii i zegarków

Ministerstwo Finansów podsumowało ubiegłoroczne działania służb celnych związane z ochroną praw własności intelektualnej.