Archiwum autora: Elżbieta Żywno

Budynek nowy czy odbudowany?

Prawa następców prawnych dawnych właścicieli są uzależnione od ustaleń dotyczących stanu faktycznego budynków po zakończeniu II wojny światowej, poczynionych w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu dawnej nieruchomości warszawskiej. Ustalenia te bywają jednak zaskakujące.

Korzystne dla byłych właścicieli nieruchomości warszawskich zmiany w procedurze postępowania o odszkodowanie

O odszkodowanie za nieruchomość przejętą przez władzę publiczną nie będą już musieli wystąpić łącznie wszyscy jej współwłaściciele. Prezydent m.st. Warszawy, na skutek orzecznictwa sądowoadministracyjnego, zmienia w urzędzie m.st. Warszawy procedury mające zastosowanie w tej materii.

Zasady przekazywania dawnym właścicielom odzyskiwanych nieruchomości warszawskich

Właściciele nieruchomości warszawskich wciąż napotykają przeszkody przy przejmowaniu budynków od miasta, mimo że zasady przekazywania właścicielom budynków w posiadanie zostały ustalone zarządzeniem nr 1777/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 czerwca 2008 r.

Odszkodowania za nieruchomości warszawskie w Trybunale Konstytucyjnym

Trybunał Konstytucyjny po raz drugi zajmie się badaniem zgodności art. 215 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Na powojennej nacjonalizacji stracili również wierzyciele

Na skutek przeprowadzenia nacjonalizacji nieruchomości i wprowadzenia uregulowań prawnych w odniesieniu do przedwojennych wierzytelności stracili nie tylko właściciele, którym zabrano nieruchomości, ale również ich wierzyciele, w tym banki.

Od użytkowania wieczystego do własności

Odzyskanie nieruchomości warszawskiej w naturze otwiera drogę do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.