Archiwum autora: dr Przemysław Szymczyk

Stacje telefonii komórkowej bez pozwolenia na budowę

Instalacja urządzeń antenowych i radiokomunikacyjnych na budynku nie wymaga pozwolenia budowlanego ani zgłoszenia, jeśli urządzenia te nie przekraczają 3 m wysokości, a ich montaż nie stanowi przedsięwzięcia wymagającego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Elektrownie wiatrowe w miejscowym planie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien wyraźnie rozgraniczać tereny przeznaczone pod budowę siłowni wiatrowych, choć ich lokalizacja nie musi mieć charakteru punktowego.

Opcja opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT

Strony danej transakcji nieruchomościowej mają prawo w pewnych sytuacjach skorzystać z możliwości opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Choć rozwiązanie to jest często korzystne dla obu kontrahentów (nabywcy daje możliwość odliczenia podatku, a zbywcę chroni przed koniecznością skorygowania już dokonanego odliczenia), trudno ocenić je pozytywnie z punktu widzenia całego systemu podatkowego i prawnego.

Legalizacja samowoli budowlanej

Rozbiórka obiektu budowlanego (lub jego części) wybudowanego w ramach tzw. samowoli budowlanej nie jest regułą, lecz alternatywą wobec legalizacji budowy, która powinna znaleźć zastosowanie zawsze, jeśli tylko wybudowany obiekt pozostaje w zgodzie z ustaleniami planistycznymi oraz przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Opodatkowanie świadczeń dodatkowych wobec najmu i dzierżawy nieruchomości

Właściwa kwalifikacja na gruncie podatku VAT tzw. świadczeń dodatkowych związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości (dostarczenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego wody, prądu, gazu, dokonywanie remontów, sprzątanie itp.) budzi wiele wątpliwości. Towarzyszy im niejednolitość orzecznictwa.

Przesłanki i sposoby ustanawiania odrębnej własności lokali

Definicja lokalu zawarta w ustawie o własności lokali, niezależenie od jego charakteru i przeznaczenia (mieszkalny, użytkowy itp.), jako podstawowe i zarazem jedyne kryterium wyodrębnienia nieruchomości lokalowej wskazuje jej samodzielność. Przepisy nie ustanawiają innych przesłanek, w szczególności dotyczących sposobu korzystania z pomieszczeń, ich rozmiarów czy liczby lokali w budynku.