Archiwum autora: dr Przemysław Szymczyk

Pozwolenia na budowę nadal obowiązkowe

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za naruszenie przepisów unijnych

Beneficjent funduszy strukturalnych, który wskutek braku implementacji lub niewłaściwej implementacji regulacji unijnych przez organy władzy publicznej naruszył procedury i musiał zwrócić uzyskane środki, może dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa.