Archiwum autora: dr Monika Żuraw

Coraz trudniej zarejestrować kształt produktu jako znak towarowy

W orzeczeniu wydanym w sprawie znanego krzesełka dla dzieci Tripp Trapp TSUE przeprowadził wykładnię przeszkód rejestracji odnoszących się do kształtu produktu.

Banki walczą o kolor czerwony

Kolory coraz częściej stają się narzędziem marketingu. Wielu przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie monopolu na konkretny kolor spotyka się jednak ze sprzeciwem innych uczestników rynku.

Jurysdykcja międzynarodowa przy naruszeniu praw własności intelektualnej

Wątpliwości odnośnie do międzynarodowej jurysdykcji sądów coraz częściej trafiają na wokandę Trybunału Sprawiedliwości.

Okoliczności decydujące o złej wierze zgłaszającego rejestrację znaku towarowego

Zła wiara może polegać na zgłoszeniu znaku w celu pasożytniczego wykorzystania jego renomy.

Używanie domen i metatagów stanowi reklamę

Tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 11 lipca 2013 r. wydanego w sprawie Belgian Electronic Sorting Technology NV przeciwko Bertowi Peelaersowi oraz Visys NV (sygn. akt C-257/11).

Kolor może zdecydować w sporze o znak towarowy

Nawet jeśli znak uprawnionego zarejestrowany jest jako czarno-biały, kolorystyka, w jakiej jest używany, może być brana pod uwagę w całościowej ocenie ryzyka konfuzji i ryzyka skojarzeń wywoływanego przez oznaczenie naruszyciela.