Archiwum autora: dr Monika A. Górska

Co może licencjobiorca wspólnotowego wzoru, jeśli nie ma wpisu licencji do rejestru?

Licencjobiorca może dochodzić roszczeń wynikających z naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego stanowiącego przedmiot licencji, nawet jeśli licencja ta nie została wpisana do rejestru. Może też domagać się naprawienia szkody, którą sam poniósł.

O tym, kiedy znaczenie i wymowa słów użytych w znaku towarowym mają znaczenie

Oceniając prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku, gdy kolidujące oznaczenia zawierają podobne na płaszczyźnie wizualnej słowa w języku obcym, trzeba wziąć pod uwagę ich znaczenie i wymowę w tym języku.

Licencja bezterminowa – cóż to takiego?

W umowach licencji oprogramowania bardzo często znajdują się postanowienia o tym, że licencja udzielana jest bezterminowo. Co to jednak tak naprawdę znaczy i jakie wywołuje skutki prawne?