Archiwum autora: dr Jarosław Grykiel

Problematyka tzw. umów długoterminowych w praktyce transakcyjnej

Uwagi na temat problemów związanych z możliwością przystosowania treści umów do zmieniających się w czasie okoliczności, oraz problemu czasu ich obowiązywania.

Wpływ wadliwej reprezentacji strony na ważność umowy

Jednym z elementów warunkujących skuteczność zawarcia umowy jest należyta reprezentacja stron przy jej zawieraniu. Dlatego tak ważne jest to, kto podpisuje umowę.

Przenoszenie praw i obowiązków z umów handlowych

Uwagi na temat ustawowych i kontraktowych ograniczeń w zakresie przenoszalności umów.

Czy można zwolnić się z długu, nie płacąc wierzycielowi?

Uwagi na temat instytucji umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, przekazu i subrogacji ustawowej.

dr Jarosław Grykiel: Forma pełnomocnictwa w transakcjach międzynarodowych

Rozmowa z dr Jarosławem Grykielem z Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy o formie pełnomocnictwa w transakcjach międzynarodowych.