Archiwum autora: dr Damian Flisak

Google v. Copiepresse – bolesny początek wojny

Publikując bez zgody wydawców fragmenty artykułów prasowych nie można powoływać się na prawo cytatu, zwłąszcza jeśli nie podaje się autora cytowanego artykułu.

Po co komu autoryzacja?

Autoryzacja jest instytucją prawną unikalną co najmniej na skalę europejską, co skwapliwie podkreślają jej oponenci. Tylko kto powiedział, że to, co polskie, musi być gorsze. Wady i zalety autoryzacji przedstawia dr Damian Flisak.

Jak uwolnić utwory osierocone?

Publikować bez zgody autora czy pogodzić się z niemożnością upowszechniania znacznej części dorobku kulturowego ludzkości – przed takim dylematem stoją wydawcy w związku z istnieniem tzw. utworów osieroconych.