Archiwum autora: dr Antoni Bolecki

Sprzedaż w internecie przez nieautoryzowanych dystrybutorów a prawa do znaku towarowego

Co może zrobić dostawca produktów markowych, który zainwestował w system dystrybucji selektywnej, jeśli na rynku pojawiają się te same produkty sprzedawane przez nieautoryzowanych dystrybutorów.

Ograniczenia w sprzedaży przez internet w umowach dystrybucyjnych

Dostawcy lubią mieć wpływ na sposób sprzedaży ich towarów przez dystrybutorów. Warto jednak pamiętać, że zbytnia ingerencja w działalność e-commerce prowadzoną przez dystrybutora może zostać uznana za antykonkurencyjne porozumienie.

Nowe podejście Sądu Najwyższego do ustalania minimalnych cen odsprzedaży

Sąd Najwyższy pod pewnymi warunkami jest skłonny dostrzec prokonkurencyjny charakter zobowiązywania dystrybutorów przez dostawców do stosowania minimalnych lub sztywnych cen odsprzedaży. Dotychczasowa praktyka UOKiK de facto wykluczała takie podejście.

Zasady współpracy technologicznej

Zawierając porozumienie w sprawie transferu technologii, trzeba się zabezpieczyć przed wymianą poufnych informacji handlowych. Nieuzasadniona wymiana takich informacji grozi przedsiębiorcy karą w wysokości do 10% przychodu.

Udostępnianie informacji poufnych w ramach transakcji M&A – aspekty antymonopolowe

Sytuacja, w której konkurenci udostępniają sobie nawzajem albo jednostronnie poufne informacje handlowe, może wzbudzić zainteresowanie organów antymonopolowych. Ma to miejsce także wówczas, gdy taki przepływ informacji następuje w związku z transakcją M&A

Rekomendowanie cen przez stowarzyszenia branżowe – czas na zmiany?

Stowarzyszeniom branżowym nie wolno opracowywać rekomendacji cenowych dla uczestników danej branży. Mimo to Prezes UOKiK umorzył postępowanie antymonopolowe w sprawie opublikowania cennika przez Zarząd Koła Przewodników Sudeckich.