Archiwum autora: Dominika Stępińska-Duch

Restrukturyzację warto zacząć od przeglądu śledczego

Przegląd śledczy przeprowadzony na początku procesu restrukturyzacji pozwala szybko wykryć nieprawidłowości i podjąć właściwe działania naprawcze. Rozmowa z Dominiką Stępińską-Duch z kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Marcinem Klimczakiem z PwC.

W niektórych branżach postępowania wewnętrzne są już standardem

Wewnętrzne postępowania wyjaśniające zyskują na popularności. Trzeba się jednak liczyć z tym, że osoby, wobec których wyciągnięto konsekwencje, mogą starać się podważać ustalenia czy przebieg tych postępowań – także na drodze sądowej.

Czy warto ryzykować złożenie nieprawdziwych zapewnień w umowach sprzedaży?

W transakcjach sprzedaży udziałów/akcji spółek handlowych, jak też w umowach zbycia przedsiębiorstwa lub jego istotnych aktywów wprowadza się coraz bardziej rozbudowane oświadczenia i zapewnienia sprzedającego.

Wewnętrzne postępowania wyjaśniające pomagają wyeliminować źródło szkód w spółce

Rozmowa z Dominiką Stępińską-Duch z Zespołu Praktyki Karnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy o tym, czy pracodawca może zastąpić prokuraturę.

Dominika Stępińska-Duch i Janusz Tomczak: Czy uczciwy przedsiębiorca powinien zasięgać porady u karnisty?

Rozmowa z Dominiką Stępińską-Duch i Januszem Tomczakiem, adwokatami z Praktyki Prawa Karnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.