Archiwum autora: Dominika Kwiatkiewicz-Trzaskowska

Jeden znak, dwa piwa

Zarówno czeski browar Budvar, jak i amerykański Anheuser-Busch mogą zarejestrować identyczny znak towarowy – Budweiser – dla oznaczania swoich piw, ponieważ nie istnieje zagrożenie podstawowej funkcji tego znaku: wskazania pochodzenia towarów.

Nie sprzedasz canona bez zgody Canona

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się pierwszemu wprowadzeniu do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym opatrzonych tym znakiem towarów oryginalnych, gdy odbywa się ono bez jego zgody.

Spory domenowe

Jak polubownie rozwiązać spór dotyczący domen internetowych, wyjaśnia Dominika Kwiatkiewicz z Zespołu Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.