Archiwum autora: Dominika Kwiatkiewicz-Trzaskowska

Zwrot „w inny sposób narusza” jest wystarczająco precyzyjny?

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zakazujący naruszania „w inny sposób” cudzych praw autorskich, jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.

Master Cola, czyli Coca-Cola po arabsku

Oceniając podobieństwo znaków towarowych, należy brać pod uwagę także rodzaj pisma, jakim zapisano elementy słowne tych znaków. Tak orzekł Sąd w kolejnym wyroku dotyczącym renomowanych znaków towarowych

Kiedy wzór przemysłowy jest publicznie udostępniony?

Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się w kwestii zakresu pojęcia publicznego udostępnienia niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego.

Odpowiedzialność dostawców usług hostingowych w świetle projektowanych zmian

Usługi świadczone przez podmioty transmitujące lub przechowujące cudze dane (intermediary service providers – ISP) to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów społeczeństwa informacyjnego.

Nie każda domena internetowa to znak towarowy

Sąd odmówił spółce Getty Images, Inc. zarejestrowania jako znaku towarowego oznaczenia tożsamego z jej domeną internetową PHOTOS.COM ze względu na brak charakteru odróżniającego oznaczenia.

Zła wiara przy rejestracji znaku towarowego – (nadal) łatwiej rozpoznać niż zdefiniować

Sąd Pierwszej Instancji (SPI) wypowiedział się na temat pojęcia złej wiary przy rejestracji znaku towarowego, dając kolejne wskazówki, jak interpretować tę bezwzględną przesłankę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.