Archiwum autora: Danuta Pajewska

Co ma małżonek akcjonariusza do akcji?

Każdy z małżonków może nabyć akcje spółki publicznej i zapisać je na należącym tylko do siebie rachunku papierów wartościowych. Czy w takiej sytuacji drugi z małżonków także może być beneficjentem praw z tych akcji?

Zezwolenia dewizowe i sprawozdania dewizowe

Choć prawo dewizowe już tylko w wyjątkowych sytuacjach zobowiązuje do posiadania zezwoleń dewizowych, to nie można zapominać o obowiązkach sprawozdawczych wobec NBP.

Co akcjonariusz spółki publicznej ma prawo wiedzieć o spółce

Podczas walnych zgromadzeń spółek giełdowych akcjonariusze mają prawo zadawać pytania dotyczące spraw spółki, ale nie na wszystkie z nich zarząd ma obowiązek – i prawo – odpowiedzieć.

Danuta Pajewska: Przejrzystość rynku kapitałowego to podstawa

Rozmowa z Danutą Pajewską, starszym wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za Zespół Rynków Kapitałowych

Danuta Pajewska: Dobrze działający dział compliance umożliwia spokojny sen menadżerom

Rozmowa z Danutą Pajewską, starszym wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy współodpowiedzialnym za Zespół Bankowości i Finansowania Projektów

Pułapki outsourcingu

Instytucje finansowe mogą zlecać część czynności firmom zewnętrznym, ale nie może być tak, że z banku pozostaje tylko budynek, analizuje Danuta Pajewska, wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy.