Archiwum autora: Bartłomiej Wyjatek

Czas zmienić statut

Organizacje pożytku publicznego do 11 marca mają czas na dostosowanie statutu do nowych wymagań przewidzianych w znowelizowanej ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kiedy swoboda zawierania umów jest niepełna

Co to jest „umowa podobna” do umów kredytu, pożyczki lub poręczenia w rozumieniu art. 15 Kodeksu spółek handlowych, analizuje Bartłomiej Wyjatek z Zespołu Prawa Korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Co wynika z KRS

W jaki sposób rejestr sądowy chroni interes uczestników obrotu gospodarczego, wyjaśnia Bartłomiej Wyjatek z Zespołu Prawa Korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Jedno okienko nie czyni wiosny

Czemu „jedno okienko” nie zapewnia obiecanej oszczędności czasu, analizują Łukasz Koziński i Bartłomiej Wyjatek z Zespołu Prawa Korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.