Archiwum autora: Anna Zielińska

Dostęp pokrzywdzonych do akt leniency – dyskusja trwa

Sprawa Pfleiderer: sądy krajowe muszą same oceniać, czy i jak udzielać dostępu do akt uzyskanych w ramach postępowania leniency pokrzywdzonym dążącym do otrzymania odszkodowania z tytułu naruszenia prawa konkurencji.

RPO a nieprawidłowe doręczanie orzeczeń sądowych

Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny wskazuje na problem skutków prawnych związanych z nieprawidłowym doręczeniem orzeczeń sądowych.

Europejski nakaz zapłaty

Jak dochodzić bezspornych roszczeń pieniężnych od zagranicznych kontrahentów, wyjaśnia Anna Zielińska z Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Tadeusz Zwiefka: Musimy budować europejską kulturę prawną

Z Tadeuszem Zwiefką, posłem do Parlamentu Europejskiego rozmawiają Katarzyna Szychowska i Anna Zielińska

Koniec bezkarnych opóźnień w płatnościach?

Nowa dyrektywa UE regulująca kwestie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych zapewni lepszą ochronę wierzycielom.

Gdzie pozywać – czyli sprawy transgraniczne w Unii Europejskiej

Członkostwo w Unii Europejskiej zapewnia swobodny przepływ towarów, kapitałów, usług i osób na dotychczas nieznaną skalę. Zwyczajnym skutkiem wzmożonej wymiany jest powstawanie większej liczby sporów, w tym przypadku – transgranicznych.