Archiwum autora: Anna Prigan

Kto może wykonać zamówienie? Absurdy zakazu handlu referencjami

Zakaz handlu referencjami miał uzdrowić rynek. Lekarstwo ma jednak skutki uboczne: dezorientację wykonawców i absurdalne wnioski przy weryfikacji spełniania warunków udziału w przetargu.

Planując przekształcenie, pomyśl o zamówieniach publicznych

Automatyczne przeniesienie umowy, jakie ma miejsce w przypadku sukcesji generalnej, nie dojdzie do skutku w przypadku zamówień publicznych: to zamawiający zadecyduje o losie umowy, ale najpierw sprawdzi wykonawcę.

Etap negocjacji w procedurze negocjacji z ogłoszeniem

Zamawiający nie ma obowiązku zastosować się do życzeń wykonawców zgłaszanych w toku spotkań negocjacyjnych. Otrzymane postulaty uwzględnia zgodnie ze swoim obiektywnym interesem, wprowadzając je do treści SIWZ i projektu umowy.

Przetargi publiczne: jak liczyć termin do wniesienia odwołania?

Jeśli termin wniesienia odwołania przypada w sobotę, niedzielę lub święto, wykonawca może wnieść odwołanie w pierwszym dniu pracującym następującym po tym dniu.

Można ocenić oferty na podstawie prezentacji mającej miejsce po otwarciu ofert

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że dopuszczalne jest, aby po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym odbył się egzamin, w którym zostaną ocenieni zaoferowani eksperci, i by przyznana pracom egzaminacyjnym punktacja stanowiła kryterium oceny ofert.

Wykonawca musi przestrzegać umowy

Podpisując umowę o zamówienie publiczne, wykonawca zobowiązuje się ją wykonać nie tylko zgodnie z jej postanowieniami, ale też zgodnie z treścią złożonej oferty i z SIWZ. Jakość zamówienia powinna być taka, jak przewidział to zamawiający.