Archiwum autora: Anna Grygo

Zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

Elektroniczne walne zgromadzenia w spółkach publicznych od 2013 roku. Od 2012 roku spółki notowane na giełdzie muszą dementować nieprawdziwe informacje na swój temat oraz informować o zasadach prowadzenia działalności pozabiznesowej (np. sponsoringu).

Czy zarząd spółki publicznej może nie zwołać walnego zgromadzenia?

Członek zarządu spółki publicznej może zostać ukarany grzywną do 20 tys. zł za odmowę opublikowania na stronie internetowej spółki ogłoszenia o zwołaniu przez akcjonariuszy walnego zgromadzenia.

Krótka sprzedaż na Giełdzie

Co to jest krótka sprzedaż i jak zarabiać na spadkach ceny papierów wartościowych, wyjaśnia Anna Grygo z Zespołu Rynków Kapitałowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Kary za naruszenie obowiązków informacyjnych przy nabywaniu akcji spółek giełdowych

KNF ukarała małżeństwo karą 200 tys. zł za nabycie bez wezwania akcji spółki giełdowej przy przekroczeniu 10 proc. głosów w tej spółce.

Czy akcjonariusz może dochodzić odszkodowania za upadłość spółki?

Sąd Najwyższy odpowie, czy akcjonariusz może żądać odszkodowania za straty spółki i jej upadłość, które zostały spowodowane działaniami urzędników kontroli skarbowej.

Jak długo bank odpowiada za czyny swojego pracownika?

Jeśli pracownik banku popełnił przestępstwo na szkodę klienta banku, bank odpowiada za brak nadzoru. Okres przedawnienia roszczenia o odszkodowanie przeciwko bankowi wynosi 3 lata, jednak zarzut przedawnienia może nie zawsze być skuteczny.