Archiwum autora: Agnieszka Matusik

Actio popularis, czyli każdy może się sprzeciwić zarejestrowaniu znaku towarowego

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że zgłaszający – na podstawie art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej – sprzeciw wobec decyzji o zarejestrowaniu znaku towarowego nie musi się legitymować interesem prawnym ani faktycznym.

Zajączki wielkanocne na wokandzie

Przyczyną sporu o zajączka wielkanocnego w Polsce były dwie figurki czekoladowych, siedzących zajączków. Jeden produkowany przez Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ( „Lindt”), drugi przez polską spółkę Terravita Sp. z o.o. („Terravita”).

Komisja europejska proponuje patent wspólnotowy

Być może już wkrótce zapewnienie ochrony patentowej w Unii Europejskiej będzie znacznie tańsze i prostsze. Aktualnie trwają zaawansowane prace nad przygotowaniem rozporządzenia, które wprowadzi patent wspólnotowy do porządku prawnego Unii Europejskiej.

Klocek LEGO nie może być znakiem towarowym

Trybunał podtrzymał stanowisko wyrażone uprzednio przez Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, wskazując, że zasadnicze właściwości kształtu klocka spełniają funkcję techniczną, co wyklucza objęcie go ochroną przewidzianą dla znaków towarowych.

Sama sekwencja DNA nie podlega ochronie patentowej

Uprawniony z patentu nie może zakazać wprowadzania do obrotu produktów zawierających chronioną patentem sekwencję DNA, jeżeli nie spełnia ona w tych produktach funkcji, której dotyczy patent.

Sprzedaż próbek i testerów narusza prawa do znaku towarowego

Uprawniony do znaku towarowego może zakazać sprzedaży próbek i testerów oznaczanych jego znakami towarowymi, jeżeli zastrzegł sobie prawo ich własności i wyraźnie zaznaczył, że nie są na sprzedaż.