Archiwum autora: Agnieszka Lisiecka

Wystartował hrlaw.pl – blog prawa pracy

Nasz blog jest dla wszystkich tych, którzy swoje zawodowe życie związali z prawem pracy oraz HR.

Ochrona przed naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłych pracowników

Czy po nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji trzeba będzie wskazywać w umowie z pracownikiem wyraźny obowiązek zachowania poufności po ustaniu zatrudnienia?

Zmiany w przepisach o czasie pracy – elastyczne i problematyczne

23 sierpnia wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy. Pozwala ona na bardziej elastyczną organizację czasu pracy i jest kontynuacją rozwiązań, które obowiązywały na mocy tzw. ustawy antykryzysowej

Zmiany w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem

Urlop rodzicielski oraz szybsze wejście w życie zwiększonego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego – to główne zmiany wprowadzone nowelizacją.

Związki zawodowe w zakładzie pracy

Najnowsze wydanie Portalu Procesowego w całości poświęcamy relacjom pracodawców ze związkami zawodowymi, a w szczególności ich uprawnieniom i obowiązkom, które są nieodłącznym elementem kształtowania tychże relacji.

Jak daleko sięga prawo związków zawodowych do informacji?

Pracodawca ma obowiązek udzielić związkowi zawodowemu tylko tych informacji, które są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej. W tym zakresie mieszczą się jednak informacje o szeroko rozumianej sytuacji pracodawcy.