Archiwum autora: Agnieszka Godusławska

Przyszłość pracy

Intensywny rozwój nowoczesnych technologii oraz postępująca globalizacja wpływają na każdą dziedzinę życia, również na sferę pracy. I to pracy rozumianej szeroko, nie tylko w kontekście jej wykonywania, ale także od strony procesów rekrutacyjnych i wzajemnych relacji między pracodawcą a pracownikami. Dokąd to prowadzi?

Problematyczny system zadaniowy czasu pracy

Zatrudnianie pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy mimo braku przesłanek pozwalających na jego stosowanie, jak również niewłaściwe dobranie poziomu nałożonych na pracownika zadań mogą w przypadku sporu słono pracodawcę kosztować.

Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego w ramach zwolnień grupowych

Z konsekwencjami zwolnień grupowych pracodawcy muszą liczyć się jeszcze długo po ich przeprowadzeniu. Przepisy prawa ograniczają bowiem swobodę pracodawców w zatrudnieniu nowych pracowników, nakładając na nich obowiązek ponownego zatrudnienia pracowników zwolnionych w ramach zwolnień grupowych.

Nieobecność w pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Długotrwałe nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. W przypadku procesu pracodawca będzie musiał jednak zasadniczo wykazać, że nieobecność pracownika spowodowała trudności organizacyjne po stronie zakładu pracy i zagrażała istotnym interesom pracodawcy.

Zewnętrzny specjalista do spraw bhp to za mało

Wielu pracodawców korzysta w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z usług zewnętrznych specjalistów. Takie rozwiązanie nie musi jednak wcale oznaczać, że pracodawca jest zwolniony z obowiązku zatrudnienia specjalisty bhp na etacie.

Godziny nadliczbowe przedstawicieli handlowych

Pracodawcy zatrudniający przedstawicieli handlowych stoją przed wyzwaniem, jak prawidłowo rozliczyć ich godziny nadliczbowe. Pomocnym rozwiązaniem jest wprowadzenie do umowy o pracę ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych. Jak jednak prawidłowo określić taki ryczałt? Czy wypłata ryczałtu zawsze zwalnia pracodawcę z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?