Archiwum autora: Agata Miętek

Cywilna odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy

Opłacanie składek na ubezpieczenie wypadkowe nie w pełni zwalnia pracodawcę od odpowiedzialności z tytułu wypadku przy pracy.

Dyskryminacja w warsztacie Świętego Mikołaja?

Jak wiadomo, Mikołaj do produkcji prezentów zatrudnia wyłącznie elfy. Czy wprowadzenie takiego kryterium zatrudnienia nie jest przejawem dyskryminacji?

Obniżenie pensji pracownikowi chronionemu

Pracodawca może obniżyć pensję pracownicy, która zamiast korzystać z urlopu wychowawczego świadczy pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 12 maja 2011 roku (sygn. akt II PK 6/11).

Wypowiedzenie umowy o pracę chronionemu pracownikowi

Przedstawiciele związków zawodowych, którzy w czasie protestu załogi nie panują nad emocjami, mimo ochrony mogą zostać zwolnieni. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 19 maja 2011 r. (sygn. akt I PK 221/10).