Publikacje

Zmiany w prawie znaków towarowych

O radykalnych zmianach w prawie znaków towarowych, czyli o listach zgody, możliwości uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy zawierający nazwę Polska, a także o zmianach w systemie rejestracji oraz w przepisach regulujących utratę praw ochronnych na znaki towarowe.

Outsourcing w praktyce

Outsourcing wciąż jest interesującym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Aby jednak był źródłem korzyści, a nie problemów prawnych, należy przemyśleć liczne kwestie – od zasad odpowiedzialności stron po sprawy związane z pomocą publiczną i ochroną danych osobowych.

Prawo restrukturyzacyjne i zmiany w prawie upadłościowym

Znowelizowane Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne uszczelniają dotychczasowe regulacje tam, gdzie miały one luki, i poluzowują je tam, gdzie wymagały one dostosowania do realiów gospodarczych.

Opłaty półkowe

Zmienia się podejście sądów do kwestii wynagrodzenia pobieranego przez sieci handlowe za usługi marketingowe świadczone na rzecz dostawców. Wiele pobieranych przez nie opłat trudno uznać za „opłaty półkowe”, gdyż stanowią wynagrodzenie za działania podejmowane bezpośrednio w celu sprzedaży towarów dostawcy. Co jest, a co nie jest czynem zabronionym z punktu widzenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Co w tej sprawie orzekają sądy? Zapraszamy do lektury publikacji poświęconej opłatom półkowym.

Energetyka

O tematach aktualnych dla energetyki piszą prawnicy z praktyki doradztwa dla sektora energetycznego. W publikacji przeczytamy m.in. o: TTIP – szansach i zagrożeniach dla europejskiego przemysłu energetycznego i energochłonnego, dekarbonizacji gospodarek UE – dlaczego budzi emocje, reformie unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2, pracach nad rezerwą stabilizacyjną uprawnień do emisji CO2, oczekiwaniu polskiego górnictwa węgla kamiennego na decyzję KE w sprawie programu restrukturyzacji.

Reprywatyzacja

Mała ustawa reprywatyzacyjna, zmiana trendów w orzecznictwie, roszczenia odszkodowawcze - w reprywatyzacji sporo się ostatnio dzieje. Zachęcamy do lektury publikacji przygotowanej przez praktykę reprywatyzacyjną naszej kancelarii.