Publikacje

Podatkowe aspekty dziedziczenia i reprywatyzacji

Odzyskanie nieruchomości lub otrzymanie spadku często wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. O tym, jak ten podatek obliczyć oraz kiedy zastosować zwolnienie, można przeczytać w publikacji przygotowanej przez praktykę doradztwa dla klientów indywidualnych.

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Polska nie zdążyła implementować w terminie nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. Zamawiający mają jednak obowiązek prowadzenia postępowań w pełnej zgodności z prawem wspólnotowym. Jakie zmiany ma wprowadzić planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych? Zachęcamy do lektury.

Zmiany w prawie znaków towarowych

O radykalnych zmianach w prawie znaków towarowych, czyli o listach zgody, możliwości uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy zawierający nazwę Polska, a także o zmianach w systemie rejestracji oraz w przepisach regulujących utratę praw ochronnych na znaki towarowe.

Outsourcing w praktyce

Outsourcing wciąż jest interesującym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Aby jednak był źródłem korzyści, a nie problemów prawnych, należy przemyśleć liczne kwestie – od zasad odpowiedzialności stron po sprawy związane z pomocą publiczną i ochroną danych osobowych.

Prawo restrukturyzacyjne i zmiany w prawie upadłościowym

Znowelizowane Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne uszczelniają dotychczasowe regulacje tam, gdzie miały one luki, i poluzowują je tam, gdzie wymagały one dostosowania do realiów gospodarczych.

Opłaty półkowe

Zmienia się podejście sądów do kwestii wynagrodzenia pobieranego przez sieci handlowe za usługi marketingowe świadczone na rzecz dostawców. Wiele pobieranych przez nie opłat trudno uznać za „opłaty półkowe”, gdyż stanowią wynagrodzenie za działania podejmowane bezpośrednio w celu sprzedaży towarów dostawcy. Co jest, a co nie jest czynem zabronionym z punktu widzenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Co w tej sprawie orzekają sądy? Zapraszamy do lektury publikacji poświęconej opłatom półkowym.