Publikacje

Oceny oddziaływania na środowisko po nowemu

Kary pieniężne za naruszenie decyzji środowiskowych, wyższe wymagania dotyczące autorów i treści raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz rozszerzony krąg podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku - to tylko niektóre zmiany przewidziane nowelizacją, która wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.